Genealogie van Jacob van der Burg
I. Jacob van der Burg, geb. Delft vr 1660, tr. N.N. N N.
Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Jacobse van der Burg, tr. Monster 22 okt. 1702 Cornelis Arentse Buijs.

2. Hendrik Jacobs van der Burg.

3. Jan Jacobse (Japikse), volgt IIa.

4. Maria (Japikse) Jacobsdr van der Burg, geb. vr 1685, † Monster 5 april 1743, tr. Monster 19 okt. 1703 Jan Gerrits van Middelburg, geb. Monster 23 febr. 1681, † Poeldijk 23 juli 1755. 5. Pieter Jacobse, volgt IIb.


IIa. Jan Jacobse (Japikse) van der Burg, geb. Monsterambacht omstr. 1660, † Delft omstr. 16 mei 1727, tr. Monster 27 april 1704 Claesje Harpert Alsemgeest, wed. van Jacob van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:

1. Anna van der Burg, ged. Poeldijk 22 febr. 1710.

2. Herbert van der Burg, ged. Poeldijk 4 aug. 1712.

3. Wijda Jans (Wivina) van der Burg, geb. Wateringen 5 juni 1714, † Schipluiden (Hodenpijl) 9 juni 1786, tr. 1e Schipluiden 7 mei 1741 Hendrik Hendrikszn van der Drift, geb. Eikenduinen 27 april 1696, begr. Schipluiden 24 juni 1760; tr. 2e Schipluiden 7 febr. 1762 Gerrit Jorris Braak, geb. 1744.

4. Maria (Marijtje) van der Burg, geb. Wateringen 11 okt. 1716, † na 4 maart 1747.
5. Heribertus Jans (Harpert Janszn), volgt IIIa.
6. Trijntje Jans van der Burg, geb. Monster omstr. 1721, † Schipluiden na 11 sept. 1789, tr. 10 aug. 1756 Johannes van Koppe, ged. Delft 9 okt. 1726, † Schipluiden 20 sept. 1782, zn. van Cornelis Ijsbrantsz en Maria Jansdr Overwater.


IIIa. Heribertus Jans (Harpert Janszn) van der Burg, geb. Wateringen, ged. Wateringen 10 nov. 1718, † Hof van Delft???? omstr. 1764, tr. Hof van Delft (kerkelijk Hodenpijl) 14 mei 1747 Sebastiana Ariensdr van Winde(n), geb. Delft 23 febr. 1724, † ald. 1764, dr. van Adrianus van Winden en Maria Korpershoek.
Uit dit huwelijk:

1. Antje van der Burg, geb. Den Hoorn (Delft) 13 april 1748.
2. Jan van der Burg, geb. Den Hoorn (Delft) 4 april 1750.
3. Arij van der Burg, geb. Den Hoorn (Delft) 3 juli 1752.
4. Nicolaas van der Burg, ged. Den Hoorn (Delft) 27 april 1756, tr. Cornelia Kouwenhooven.
5. Catharina van der Burg, geb. Noorthoorn (Delft) 8 juli 1758, ged. Schipluiden 8 juli 1758, † Leidschendam(Wilsveen) 14 dec. 1809, tr. 1e 8 juli 1781 Jan Hubers (Huijgensz), geb. Van Wijl Pruisen omstr. 1756, † Wilsveen 27 juni 1795; tr. 2e Stompwijk 3 febr. 1799 Cornelis Melisz Koot, geb. Voorburg 7 sept. 1763, † ald. 1 sept. 1824, wedr. van Clasina van der Salm; hij hertr. Stompwijk 6 sept. 1811 Rocha Vogelaar.
6. Antje van der Burg, geb. Den Hoorn (Delft) 28 jan. 1761, tr. Heijn van Mettingen.
7. Willemijntje van der Burg, ged. Den Hoorn (Delft) 3 mei 1762, tr. Adrianus van Koppe.
8. Petrus van der Burg, ged. Delft 27 juli 1764.


IIb. Pieter Jacobse van der Burg, geb. Wateringen vr 1690, † ald. 7 juni 1744, tr. Magrietje Pieterse, † Wateringen 23 juli 1741.
Uit dit huwelijk:

1. Arij Pietersz, volgt IIIb.
2. Cornelia van der Burg, ged. Wateringen 11 sept. 1716, † ald..


IIIb. Arij Pietersz van der Burg, geb. omstr. 1700, † Wateringen 18 aug. 1781, tr. 1e Wassenaar 4 mei 1738 Dirckje Cornelisdr Cleij, † Wassenaar 1 mei 1752, begr. Wateringen 6 mei 1752; tr. 2e Monster 28 sept. 1754 Helena Jacobse(Japikse) van Leeuwen, geb. omstr. 1730, † Wateringen 5 maart 1780.
Uit het eerste huwelijk:

1. Justes (Joost) van der Burg.
2. Petrus (Pieter) van der Burg, geb. Wassenaar 24 aug. 1739.
3. Cornelis van der Burg, geb. Wassenaar 6 nov. 1740.
4. Jacoba van der Burg, geb. Wassenaar 26 april 1742.
5. Ariaantje Arijsdr van der Burg, geb. Wateringen omstr. 1749, † ald. 31 jan. 1829, tr. Monster 21 april 1782 Pieter Cornelisse van Leeuwen, ged. Poeldijk 17 juni 1740, † Rijswijk 3 juli 1817.
6. Geertrui Arisse van der Burg, geb. Wateringen omstr. 1752, † Rijswijk 4 juni 1828, tr. 1e Rijswijk 12 okt. 1777 Arent (Arnoldus) Raephorst, † Rijswijk 9 maart 1797; tr. 2e 28 mei 1798 Bancratius (Pancras) van Zijl, ged. Poeldijk 18 sept. 1769.
Uit het tweede huwelijk:
7. Theodora van der Burg, tr. Wateringen 1 nov. 1789 Adrianus Adrianusz van Rijn.
8. Johannes M, volgt IV.
9. Johanna Ariens van der Burg, geb. omstr. 1763, † Naaldwijk 23 maart 1791, tr. Wateringen 7 mei 1786 Arnoldus Dirk de Jong, geb. Monster 15 dec. 1749, † Naaldwijk 27 mei 1837.
10. Margaretha van der Burg, geb. Wateringen omstr. 1763, † Loosduinen 7 dec. 1828, tr. Wateringen 27 april 1788 Willem van der Valk, geb. Wateringen 1764, † Loosduinen 21 nov. 1845.
11. Hendrijntje(Hendrina) van der Burg, geb. Wateringen jan. 1766, † Naaldwijk 24 april 1838, tr. Naaldwijk 16 mei 1790 Johannes Koenekoop, geb. Monster 26 maart 1752, † Naaldwijk 25 mei 1838, zn. van Willem en Jannetje van der Voort.


IV. Johannes M van der Burg, geb. Wateringen 2 maart 1761, ged. Monster 2 maart 1761, † Loosduinen 11 april 1817, tr. Poeldijk 1 okt. 1786 Geertruida (Geertje Dirkse) de Jong, geb. Poeldijk gem Monster omstr. 1752, ged. Poeldijk 30 sept. 1752, † Loosduinen 10 juli 1838, dr. van Theodorus en Maria Claas van der Valk.
Uit dit huwelijk:

1. Joannes van der Burg, geb. Poeldijk 9 sept. 1787.
2. Maria van der Burg, geb. Poeldijk gem Monster 3 okt. 1788, ged. Poeldijk 3 okt. 1788, † Loosduinen 30 dec. 1857, tr. Loosduinen 15 nov. 1834 Bartholomeus Jutte, geb. Poeldijk 24 aug. 1779, † Loosduinen 14 febr. 1858, wedr. van Cornelia Lanslot.
3. Helena van der Burg, geb. Poeldijk omstr. 1790.
4. Adrianus van der Burg, geb. Poeldijk 8 okt. 1791.
5. Theodorus, volgt V.
6. Johanna van der Burg, geb. Poeldijk 16 mei 1794.
7. Engelbertus van der Burg, geb. Poeldijk 10 juni 1796.
8. Helena van der Burg, geb. Poeldijk 3 dec. 1797, tr. Rijswijk 8 nov. 1827 Johannes van Leeuwen, geb. Noordhoorn 1799, zn. van Gerrit en Lijdewij de Kok.


V. Theodorus van der Burg, geb. Poeldijk gem Monster 11 dec. 1792, ged. Poeldijk 11 dec. 1792, † Leijden 12 juni 1866, tr. 1e Loosduinen 19 sept. 1819 Clasina van der Klugt, geb. Poeldijk gem Monster 1784, ged. Poeldijk 26 aug. 1784, † Loosduinen 25 april 1833, dr. van Pieter en Maria Haldenberg; tr. 2e Rijswijk 9 jan. 1834 Johanna van Nierop, geb. Rijswijk, ged. Rijswijk 7 febr. 1807, † Loosduinen 10 juli 1848, dr. van Jacobus en Johanna Braamkamp.
Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruida van der Burg, geb. Loosduinen 20 maart 1820, † ald. 9 maart 1825.
4. Maria van der Burg, geb. Loosduinen 27 sept. 1821, † ald. 27 okt. 1821.
3. Maria van der Burg, geb. Loosduinen 27 nov. 1822, † Utrecht 26 sept. 1913, tr. Loosduinen 13 aug. 1842 Wilhelmus Jacobus Tethof, geb. ’s Gravenhage omstr. 1819, † Utrecht 3 april 1899.
4. Geertruida van der Burg, geb. Loosduinen 20 sept. 1825, † ald. 30 juni 1897, tr. Loosduinen 4 okt. 1845 Johannes den Heij, geb. Berkel 7 april 1820, † Loosduinen 27 jan. 1897, zn. van Michael en Maria van Velzen.
Uit het tweede huwelijk:
5. Klasina van der Burg, geb. Loosduinen 24 okt. 1834, † ald. 22 jan. 1900, tr. 1e Loosduinen 26 april 1868 Arij van Vliet, geb. Naaldwijk 24 juni 1822, † Loosduinen 1 maart 1888, wedr. van Cornelia Gardien; tr. 2e Loosduinen 27 febr. 1889 Petrus van der Lans, geb. Loosduinen 1825; hij hertr. Loosduinen 27 febr. 1889 Aghata Margaretha Borsje.
6. Johannes Jacobus, volgt VIa.
7. Anna Maria Sophia van der Burg, geb. Loosduinen 8 sept. 1837,,, tr. ’s Gravenhage 27 okt. 1869 Johannes Baptiste Gerardus le Griep, geb. 1838,,, zn. van Johannes Babtiste Gerardus en Helena Bonneke.
8. Cornelia Jacoba van der Burg, geb. Loosduinen 12 nov. 1838, † ald. 6 juli 1839.
9. Adrianus van der Burg, geb. Loosduinen 11 febr. 1840, † ald. 11 juli 1840.
10. Jacoba Johanna van der Burg, geb. Loosduinen 1 juni 1841, † ald. 19 nov. 1841.
11. Jacobus Arnoldus van der Burg, geb. Loosduinen 23 jan. 1843, † ald. 23 april 1843.
12. Adrianus Jacobus, volgt VIb.
13. Jacobus Theodorus van der Burg, geb. Loosduinen 29 juli 1846, † ald. 15 april 1848.


VIa. Johannes Jacobus van der Burg, geb. Loosduinen 29 mei 1836, † ald. 18 april 1893, tr. Loosduinen 5 mei 1872 Arnolda Johanna van der Hoeven, geb. Delft 15 juni 1844, † Loosduinen 2 mei 1917, dr. van Cornelis Jacobus en Cornelia Vermeulen.
Uit dit huwelijk:

1. NN van der Burg, levenloze zoon, geb. Loosduinen 25 okt. 1872.
2. Johanna Cornelia van der Burg, geb. Loosduinen 16 maart 1874, † s ’Gravenhage 1 juni 1951, tr. Cornelis Petrus Hermans.
3. Cornelia van der Burg, geb. Loosduinen 11 juli 1875, † s ’Gravenhage 9 okt. 1946, tr. Loosduinen 16 aug. 1900 Jacobus Wilhelmus Thoen, geb. Monster 25 juni 1875, † s ’Gravenhage 2 juli 1963, zn. van Wilhelmus Hendrikus en Wilhelmina Tangel.
4. Levenloze zoon, geb. Loosduinen 20 sept. 1876.
5. Theodorus Johannes, volgt VIIa.
6. Catharina Pauwlina van der Burg, geb. Loosduinen 14 dec. 1878, † ald. 13 april 1880.
7. NN van der Burg, levenloze dochter, geb. 22 nov. 1880.


VIIa. Theodorus Johannes van der Burg, geb. Loosduinen 31 okt. 1877, † s ’Gravenhage 21 juli 1945, tr. 4 aug. 1903 Apolonia Kloosterman, geb. s ’Gravenhage 19 nov. 1878, † ald. 2 nov. 1961, dr. van Bernardus en Anna van der Stap.
Uit dit huwelijk:

1. Arnolda Johanna Jacoba van der Burg, geb. s ’Gravenhage 28 april 1904, † Eindhoven 24 aug. 1987, tr. Eindhoven 2 juli 1927 Leonardus Johannes Hulst, geb. s ’Gravenhage 27 sept. 1904, † Eindhoven 27 okt. 1991.
2. Bernardus Petrus Johannes, volgt VIIIa.
3. Cornelia Maria van der Burg, geb. s ’Gravenhage 8 april 1907, † ald. 4 aug. 1992, tr. 13 mei 1931 Bernardinus Maria Joseph Middendorp, geb. s ’Gravenhage 13 mei 1904, † ald. 10 dec. 1964.
4. Hendrika Johanna van der Burg, geb. s ’Gravenhage 23 febr. 1909, † ald. 5 okt. 1998, tr. Piet van Osch, geb. s ’Gravenhage 10 nov. 1906, † Neuenkirchen uber Bramchse 23 (mnd. onb.) 1945.
5. Johanna Cornelia Jacoba van der Burg, geb. s ’Gravenhage 9 maart 1910, † ald. 6 nov. 2000, tr. Frans Lengkeek, geb. s ’Gravenhage 21 juni 1902, † ald. 18 nov. 1974.
6. Theodorus Johannes van der Burg, geb. s ’Gravenhage 6 nov. 1913, meubelmaker, † s ’Gravenhage 25 sept. 1999.
7. Johannes Jacobus van der Burg, geb. ’s Gravenhage 14 sept. 1918.
8. Maria Cornelia van der Burg, geb. s ’Gravenhage 22 dec. 1920, † ald. 1 april 2003, tr. s ’Gravenhage 16 aug. 1946 Jan Arentds, geb. Scheveningen 11 mei 1916, † s ’Gravenhage 2 maart 2005.


VIIIa. Bernardus Petrus Johannes van der Burg, geb. s ’Gravenhage 17 sept. 1905, † ald. 5 april 1966, tr. Lintelo 21 okt. 1931 Alida Maria te Lintelo, geb. s ’Gravenhage 9 april 1911, † ald. 18 april 2004.
Uit dit huwelijk:

1. Apolonia van der Burg, geb. s ’Gravenhage 11 april 1932, tr. 7 okt. 1953 Albertus Tigges, geb. 27 maart 1926.
2. Hendrik Bernardus van der Burg, geb. s ’Gravenhage 2 mei 1933, † Canada 23 febr. 1959.
3. Arnolda Johanna van der Burg, geb. s ’Gravenhage 12 jan. 1937, Kloosterlinge.
4. Irene Maria van der Burg, geb. s ’Gravenhage 20 nov. 1944, tr. 3 nov. 1964 Hans Mohammed Soekkha, geb. Suriname 1 nov. 1944.


VIb. Adrianus Jacobus van der Burg, geb. Loosduinen 14 juni 1844, † Heerlen 5 jan. 1924, tr. Naaldwijk 15 okt. 1870 Catharina Brigetta van der Ende, geb. Naaldwijk 7 okt. 1844, † S’Gravenhage 6 mei 1900, dr. van Pertrus en Hendrika Dessing.
Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Johannes Petrus van der Burg, geb. Loosduinen 17 aug. 1871, † ald. 15 mei 1890.
2. Hendrika Christina van der Burg, geb. Loosduinen 16 juli 1872, † ald. 25 sept. 1872.
3. Petrus Adrianus, volgt VIIb.
4. Adrianus Jacobus van der Burg, geb. Loosduinen 16 febr. 1875, † ald. 26 febr. 1875.
5. Adrianus Johannes, volgt VIIc.
6. Hendricus Cornelis van der Burg, geb. ’s Gravenhage 21 mei 1877, † Loosduinen 21 juli 1877.
7. Johanna Hendrica van der Burg, geb. Loosduinen 6 jan. 1879, † ald. 26 jan. 1879.
8. Hendricus Johannes van der Burg, geb. Loosduinen 6 jan. 1879, † ald. 28 jan. 1879.
9. Cornelis Gerardus van der Burg, geb. Loosduinen 27 maart 1880.
10. Johanna Hendrika van der Burg, geb. Loosduinen 12 juni 1882, †??? 4 dec. 1962, tr. Eindhoven 25 nov. 1912 Karel Theodorus Klaus, geb. Arnhem 1 juni 1884, zn. van Carl en Cornelia Jansen.
11. Hendrika Maria Johanna van der Burg, geb. Loosduinen 24 april 1884, † ald. 25 juli 1884.
12. Hendrikus Petrus, volgt VIId.
13. Theodorus Gijsbertus van der Burg, geb. Loosduinen 1890.


VIIb. Petrus Adrianus van der Burg, geb. Loosduinen 14 maart 1874, † s ’Gravenhage 28 juli 1931, tr. ’s Gravenhage 13 sept. 1905 Adriana Maria Agnes Schellart, geb. s ’Gravenhage 2 nov. 1880, † ald. 18 juni 1929, dr. van Hendricus Johannes en Agnes Jansen.
Uit dit huwelijk:

1. Catharina van der Burg, geb. Loosduinen 21 mei 1907.
2. Hendrikus Petrus Johannes, volgt VIIIb.
3. Agnes van der Burg, geb. Loosduinen 1 nov. 1909.
4. Johanna van der Burg, geb. Loosduinen 13 jan. 1912.


VIIIb. Hendrikus Petrus Johannes van der Burg, geb. Loosduinen 27 sept. 1908, † Emmen 31 mei 1978, tr. Albertina Hannina Zeven, geb. ’s Gravenhage 7 okt. 1908.
Uit dit huwelijk:

NN van der Burg.


VIIc. Adrianus Johannes van der Burg, geb. Loosduinen 2 maart 1876,, warmoezenier, † Zeist 14 maart 1954, begr. Wassenaar, tr. 1e Loosduinen 1 aug. 1900 Cornelia Hounam, geb. Veur 20 aug. 1867, † ’s Gravenhage 25 okt. 1916, dr. van Johannes en Maria Blokland; tr. 2e s’ Gravenhage 13 aug. 1919 Elizabeth Padberg, geb. Charlois Rotterdam 1 maart 1883, † ’s Gravenhage 7 maart 1926, dr. van Petrus en Johanna Verhelpen en wed. van Frederik Fennema; tr. 3e Wassenaar 30 april 1926 Johanna Hendrika Krispijn, geb. Wassenaar 3 okt. 1884, † ald. 29 juni 1974, dr. van Nicolaas en Johanna Schut.
Uit het eerste huwelijk:

1. Catharina Brigritta Johanna van der Burg, geb. Loosduinen 5 april 1901, † ald. 16 aug. 1901.
2. Johannes Adam van der Burg, geb. Loosduinen 23 juli 1902, † S’Gravenhage 20 sept. 1915.
3. Catharina Brigitta Apolonia van der Burg, geb. Loosduinen 20 aug. 1904, † s’ Gravenhage 31 maart 1954, tr. s ’Gravenhage 12 mei 1926 Johannes Cornelis Tettero, geb. Rijswijk 17 maart 1893, † ’s Gravenhage 7 aug. 1971.
4. Maria Adriana van der Burg, geb. Loosduinen 21 aug. 1906, † Wassenaar 12 febr. 1983, tr. Wassenaar 28 dec. 1928 (kerkelijk 19 sept. 1929) Huibertus Knijnenburg, geb. Wassenaar 6 sept. 1907, † ald. 3 okt. 1968.
5. Adrianus Johannes van der Burg, geb. Loosduinen 1909, † ald. 10 juni 1909.
6. Cornelia Maria van der Burg, geb. Loosduinen 17 aug. 1910, † ’s Gravenhage 18 aug. 1975, tr. Johannes Hendricus Krispijn, geb. Wassenaar 19 april 1904, † ald. 1993.
7. Adrianus Wilhelmus, volgt VIIIc.
8. Coenradus Hendricus van der Burg, geb. Loosduinen 1 juli 1914, † ald. 21 juli 1914.


VIIIc. Adrianus Wilhelmus van der Burg, geb. Loosduinen 14 okt. 1912,, † Leiden 11 dec. 1967, begr. Wassenaar 16 dec. 1967, tr. Wassenaar 17 dec. 1938 Carolina van der Does, geb. Wassenaar 9 dec. 1916, dr. van Bertus Marinus en Jacoba Blok. [Wassenaar 1946-1947]
Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Jacoba van der Burg, geb. Wassenaar 11 febr. 1940, tr. Wassenaar 22 mei 1964 Berend Compagne, geb. Coevorden 7 okt. 1941. [Coevorden 1964-]
2. Jacoba Carolina van der Burg, geb. Leiden 19 mei 1942, tr. Wassenaar 9 nov. 1964 Dirk van Berk, geb. Leiden 11 mei 1943, † Nieuw Amsterdam 20 april 1992. [Wassenaar 1946-1947]
3. Adriana Johanna van der Burg, geb. Leiden 23 sept. 1943 [Wassenaar 1946-1947], tr. Uster CH 11 juni 1969 (echtsch. uitgespr. ald. 1999) Jacob Eduard Tolsma, geb. 22 april 1945.
4. Bertus Marinus, volgt IXa.


IXa. Bertus Marinus van der Burg, geb. Wassenaar 15 mei 1946, tr. Wassenaar (kerkelijk ’s-Gravenhage) 11 aug. 1972 Anna Willemina Maria Aalbers, geb. Wychen 23 sept. 1950, ged. Wijchen 24 sept. 1950, dr. van Johannes Antonius en Jacoba Theodora Jansen. [Villefranche du Perigord 2002-]
Uit dit huwelijk:

1. Niels Erik, volgt X.
2. Kim Yvette van der Burg, geb. Wezep gem. Oldebroek 28 jan. 1978, ged. Hattem 9 april 1978, tr. Leusden (kerkelijk Amersfoort) 20 sept. 2002 Harold Derrick Mol, geb. Nagele 15 nov. 1972, zn. van Johannes en Katrina Hendrika Zwart. [Leusden 2002-]


X. Niels Erik van der Burg, geb. Wezep gem. Oldebroek 3 sept. 1975, ged. Hattem 2 nov. 1975, tr. Parijs 24 (kerkelijk Sucy en Brie Frankrijk 26) april 2003 Anne Sophie Gabrielle Alice Simone Depontaillier, geb. Parijs 13e F 11 mei 1977, dr. van Bernard Alfred en Martine Gabrielle Roberte Coenen. [Hanches 2003-]
Uit dit huwelijk:

1. Charlotte Martine Anna van der Burg, geb. Rambouillet F 27 juni 2005, ged. Hanches F 22 jan. 2006.
2. Maxime Louis Adrien van der Burg, geb. Rambouillet F 9 okt. 2007, ged. Epernon F 23 maart 2008.
3. Margot Jeanne Gabrielle van der Burg, geb. Rambouillet F 14 febr. 2009, ged. Hanches(F) 28 juni 2009.


VIId. Hendrikus Petrus van der Burg, geb. Loosduinen 12 aug. 1885, tr. Loosduinen 8 sept. 1909 Jacoba Petronella de Groot, geb. Leiden 28 febr. 1885, dr. van Jacobus Anthonius en Maria Wetselaar.
Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Jacobus van der Burg, geb. Loosduinen 14 febr. 1910, † Delft 27 nov. 1956, tr. Monster 26 april 1932 Johanna Cornelia Magdalena Vijverberg, geb. Monster 1910, dr. van Henricus Adrianus en Elisabeth Cornelia Johanna van der Knaap.
2. Maria Catharina van der Burg, geb. Loosduinen 26 febr. 1911, † s ’Gravenhage, tr. Paulus Petrus Peters.
3. Catharina Maria Petronella van der Burg, geb. Loosduinen 17 maart 1913.
4. Jacobus Antonius Petrus, volgt VIIId.
5. Jacoba Hendrika van der Burg, geb. Loosduinen 12 aug. 1915.
6. Hendrika Johanna Maria van der Burg, geb. Loosduinen 1 jan. 1917, † ald. 1 sept. 1917.
7. Hendricus Johannes, volgt VIIIe.
8. Lucia Hendrika van der Burg, geb. Loosduinen 29 april 1921.
9. Johannes Antonius, volgt VIIIf.


VIIId. Jacobus Antonius Petrus van der Burg, geb. Loosduinen 21 juni 1914, tr. Helena Elisabeth Martijn.
Uit dit huwelijk:

1. Willem van der Burg, geb. Loosduinen 21 okt. 1949.
2. Thea van der Burg, geb. Loosduinen 29 sept. 1951.
3. Erna van der Burg, geb. ’s Gravenhage 26 febr. 1958.
4. Els van der Burg, geb. ’s Gravenhage 8 maart 1962.
5. Yvonne van der Burg, geb. ’s Gravenhage 27 aug. 1964.
6. Sylvia van der Burg, geb. ’s Gravenhage 27 aug. 1964.


VIIIe. Hendricus Johannes van der Burg, geb. Loosduinen 7 maart 1921, † ’s Gravenhage 6 febr. 2011, tr. Magda Pronk, geb. ’s Gravenhage 27 aug. 1927.
Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Petronella van der Burg, geb. ’s Gravenhage 18 sept. 1947, tr. Eduard Kassa, geb. S’Gravenhage 1 mei 1972.
2. Alberdina van der Burg, geb. ’s Gravenhage 29 dec. 1951, tr. Pim Lubbers, geb. 9 maart 1951.
3. Ren, volgt IXb.


IXb. Ren van der Burg, geb. ’s Gravenhage 22 juni 1965, tr. Carolien Florijn.
Uit dit huwelijk:

1. Ricardo van der Burg, geb. ’s Gravenhage 12 juli 1987.
2. Wesley van der Burg, geb. ’s Gravenhage 23 dec. 1992.


VIIIf. Johannes Antonius van der Burg, geb. ’s Gravenhage 8 jan. 1926, tr. Agnes Cecilia Zee, geb. ’s Gravenhage 5 april 1930, † ald. 17 juni 1996.
Uit dit huwelijk:

1. Petrus Willem Hendrik Hermanus van der Burg, geb. Loosduinen 7 (mnd. onb.) 1949, † ’s Gravenhage 9 (mnd. onb.) 2000.
2. Johannes Antonius van der Burg, geb. ’s Gravenhage 15 mei 1951.
3. Johanna Astrid van der Burg, geb. ’s Gravenhage 24 maart 1952.
4. Johanna Agnes van der Burg, geb. ’s Gravenhage 24 maart 1959.
5. Johanna Ingrid van der Burg, geb. ’s Gravenhage 1 jan. 1962.
6. Johannes Marcel van der Burg, geb. ’s Gravenhage 18 okt. 1968.
7. Johanna Angelique van der Burg, geb. ’s Gravenhage 9 dec. 1969, tr. (echtsch. ingeschr.) Adam Franciscus van der Sluis, geb. ’s Gravenhage 4 juni 1990.Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 13 nov. 2013 20:23 door B.M. van der Burg