Genealogie van Claes de Vinckenman (van der Does)


I Claes de Vinckenman (van der Does), †  tr. NN.

Uit dit huwelijk:
1. Claes Claeszn de Vinckenman (van der Does) volgt II-a
2. Andries (Arijs) de Vinckenman (van der Does) volgt II-b

II-a Claes Claeszn de Vinckenman (van der Does), geb. 1590 †  tr. Katwijk aan de Rijn 1613 Neeltje Cornelisdr † .

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Claeszn de Does (Vinckenman), † 
2. Claes Claeszn de Vinckenman (van der Does) volgt III-a
3. Dirk Claeszn de Vinckenman (van der Does) volgt III-b
4. Trijntje Claesdr de Vinckenman (van der Does), geb. Katwijk aan de Rijn † 
5. Claes Claeszn van der Does (Vinckenman) volgt III-c
6. Cornelis Claeszn de Vinckenman (van der Does), ged. Katwijk aan de Rijn 31 jan. 1621 † 

7. Arent de Vinckenman (van der Does), ged. Katwijk aan de Rijn 8 okt. 1623 †
8. Heijnrich Claeszn de Vinckenman (van der Does), ged. Katwijk aan de Rijn 10 nov. 1624 † 
9. Arent Claeszn de Vinckenman (van der Does), ged. 10 nov. 1624 † 
10. Cors Claeszn van der Does (Vinckenman) volgt III-d


III-a Claes Claeszn de Vinckenman (van der Does), †  tr. Leentje Cornelisdr.


III-b Dirk Claeszn de Vinckenman (van der Does), geb. Katwijk aan de Rijn †  tr. 1e Katwijk aan de Rijn 17 mei 1653 Lidia Andriesdr dr. van Andries en Neeltje Harpertsdr; tr. 2e Katwijk aan de Rijn 17 mei 1653 Pietertje Gerritsdr van der Tocht † Katwijk aan de Rijn 1653 dr. van Gerrit Janszn van der Tocht en Neeltgen (Neltgen) Cornelisdr.

Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Dirkszn DoesBurch (van der Does) volgt IV-a
2. Ghijsbrecht Dirkszn van der Does (Vinckenman) volgt IV-b
3. Neeltje Dirksdr de Vinckenman (van der Does), ged. Katwijk aan de Rijn 9 okt. 1644 † Katwijk aan de Rijn 17 dec. 1711
4. Hendrik (Heijndrich) Dirkszn van der Does (Vinckenman) volgt IV-c

IV-a Jan Dirkszn DoesBurch (van der Does), geb. Katwijk aan de Rijn 1640 †  tr. Katwijk aan de Rijn 19 febr. 1668  Lijsbeth Wichtmansdr van Duijkeren geb. Katwijk aan de Rijn 13 jan. 1643 dr. van Wichtman Wichtmanzn van Duijkeren en Maartje Jansdr Ouwervliet.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 10 dec. 1671
2. Ariaantje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 3 april 1672 † 
3. Wigman Janszn van der Does volgt V-a
4. Gerrit Janszn van der Does volgt V-b
5. Willem Janszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn † 
6. Kornelia Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 5 sept. 1677 † 
7. Kornelis Janszn van der Does volgt V-c
8. Jacob Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 29 sept. 1680 † 
9. Maartje Jansdr van der Does, ged. Rijnsburg 8 maart 1682 † 
10. Pietertje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 21 febr. 1686 †  tr. Overschie 18 okt. 1709 Jacobus Gabrielszn van Eijk tr. Katwijk aan de Rijn 6 nov. 1733 Jan Janszn van Ravensberger ged. Katwijk aan de Rijn 13 maart 1689 †  zn. van Jan Gijberszn van Ravensberger en Dieuwertje Jansdr van Geervliet.
11. Grietje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 13 jan. 1689 † Katwijk aan de Rijn 19 juni 1775  tr. Katwijk aan de Rijn 3 aug. 1710 Paulus Tobiaszn van Nonnekes ged. Katwijk aan de Rijn 5 okt. 1687 † 1775 zn. van Tobias Bastiaanszn van Nonnekes en Sara Paulusdr van der Vin.

V-a Wigman Janszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn † Katwijk aan de Rijn 13 febr. 1749  tr. 1e Aaltje Chiele (Aaltje Michiel) van der Duijn (van Duinen) ged. Katwijk aan de Rijn 12 dec. 1677 dr. van Michiel Gerritszn van der Duijn en Pieterje Pietersdr van Duijnen; tr. 2e Katwijk aan de Rijn 14 okt. 1696 Jannetje Hendriksdr Nieuwegens (of Prins) geb. Maassluis 1672.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maghiel Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 31 aug. 1702
2. Jan Wigmanszn van der Does volgt VI-b
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Wigmanszn van der Does volgt VI-a
2. Maartje Wigmansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 11 jan. 1699 † Katwijk aan de Rijn 29 sept. 1768 tr. Katwijk aan de Rijn 15 okt. 1719 Gerrtit Alderszn van der Bent zn. van Aldert Heijndrickszn van der Bent en Maartje Gerritsdr van der Swan.

VI-a Jan Wigmanszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn † Katwijk aan de Rijn 22 aug. 1780  tr. Katwijk aan de Rijn 13 okt. 1733 Marijtje Jansdr (of Maartje) de Ruijter geb. Katwijk aan de Rijn † Katwijk aan de Rijn 1780 dr. van Jan Danielszn de Ruijter en Dirkje Aldertsdr van der Bent.

Uit dit huwelijk:
1. Wigman Janszn van der Does volgt VII-a
2. Dirkje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 2 maart 1735 †  tr. Katwijk aan de Rijn 8 april 1765 Willem Jacobszn van der Swart ged. Katwijk aan de Rijn 7 sept. 1738 zn. van Jacob Willemszn van der Swart en Trijntje Jacobsdr Oosterbaan. tr. Katwijk aan de Rijn 27 jan. 1784 Cornelis Huibszn Heemskerk ged. Lisse 2 juli 1727 zn. van Huib Corneliszn Heemskerk en Engeltje Arisdr van der Plas.
3. Aaltje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 23 dec. 1736 † 2 febr. 1749 
4. Jan Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 18 okt. 1739 † Katwijk aan de Rijn 20 april 1741 
5. Jan Janszn van der Does volgt VII-b
6. Michiel Janszn van der Does volgt VII-c
7. Aaltje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 2 febr. 1749 † 
8. Aaltje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 28 dec. 1749 † tr. Rijnsburg 4 aug. 1793 Cornelis Willemszn Hoogewoning ged. Rijnsburg 18 febr. 1748 † Rijnsburg 23 maart 1813 zn. van Cornelis Willemszn Hoogewoning en Aaltje Ravensbergen.
9. Trijntje Jansdr van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 12 jan. 1755 † Katwijk aan de Rijn 22 sept. 1784 tr. Rijnsburg 25 april 1784 Jan Corneliszn Minnee ged. Rijnsburg 17 febr. 1760 zn. van Cornelis Minnee en Hester Brusse.
10. Daniel Janszn van der Does volgt VII-d

VII-a Wigman Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 1 jan. 1734 † Katwijk aan de Rijn 31 jan. 1813 tr. 1e Trijntje Hannesdr van Duijvenbode geb. Katwijk aan de Rijn † Katwijk aan de Rijn 20 okt. 1797 dr. van Hannes Teuniszn van Duijvenbode en Aaltje Klaasdr van der Oever; tr. 2e Katwijk aan de Rijn 16 april 1759 Pieternelletje Jacobsdr van de Zwart geb. Katwijk aan de Rijn † Katwijk aan de Rijn 7 maart 1784 dr. van Jacob Willemszn van de Swart en Trijntje Jacobsdr Oosterbaan.

Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 11 nov. 1759 † Katwijk aan de Rijn 28 dec. 1759
2. Jacob Wigmanszn van der Does volgt VIII-a
3. Jan Wigmanszn van der Does volgt VIII-b
4. Daniel Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 16 jan. 1765 † Katwijk aan de Rijn 3 nov. 1768
5. Daniel (Maghiel) Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 5 juli 1767
6. Machiel Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 19 juli 1772 † Katwijk aan de Rijn 23 dec. 1772
7. Maggiel Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 29 sept. 1776 † Katwijk aan de Rijn 13 dec. 1776

VIII-a Jacob Wigmanszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 20 aug. 1761 † Katwijk aan de Rijn 31 jan. 1830 tr. Katwijk aan de Rijn 26 okt. 1814 Lijsje Gerritsdr van Duijnen ged. Katwijk aan de Rijn 1 nov. 1778 † Katwijk aan de Rijn 21 dec. 1861 dr. van Gerrit Pieterszn van Duijnen en Maartje Klaasdr van der Zwart.

Uit dit huwelijk:
1. Wigtman van der Does volgt IX

IX Wigtman van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 8 aug. 1822 † Nieuwer Amstel Z-H 13 april 1893 tr. Katwijk 21 nov. 1844  Elisabeth Catharina Eijsselsteijn geb. Gouda 1 okt. 1822 † Katwijk aan de Rijn 28 dec. 1914 dr. van N.N.N.N. en Elsje Ysselsteijn.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 1844 † Katwijk aan de Rijn 19 aug. 1861
2. Elsje van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 25 dec. 1845 † Nieuwer Amstel Z-H 17 dec. 1921 tr. Uithoorn 11 mei 1877  Nicolaas Krijnszn van Klaveren geb. Uithoorn 20 jan. 1847 † Nieuwer Amstel Z-H 24 mei 1885 zn. van Krijn van Klaveren en Dina van Spengen. tr. Uithoorn 22 mei 1890  Jan Corneliszn Jongkind geb. Aalsmeer 18 dec. 1826 † Nieuwer Amstel Z-H 13 juni 1916 zn. van Cornelis Jongkind en Neeltje Slob.
3. Gijsbertus van der Does volgt X-a
4. Gerrit van der Does volgt X-b
5. Cornelis van der Does volgt X-c
6. Karel van der Does volgt X-d
7. Mijntje van der Does, geb. 1856 † 1876
8. Pieter van der Does volgt X-e
9. Maria van der Does volgt X-f

X-a Gijsbertus van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 31 maart 1847 † Katwijk aan de Rijn 1 juni 1937 tr. Katwijk 10 aug. 1876 Cornelia Maria Keppel geb. Gouda 21 april 1849 † Katwijk aan de Rijn 8 nov. 1920 dr. van Hendrik Keppel en Annetje de Vries.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van der Does volgt XI-a

XI-a Hendrik van der Does, geb. Katwijk 1879 tr. Katwijk 30 nov. 1905  Jacoba van der Plas geb. Katwijk 1879 dr. van Gijsbertus van der Plas en Jacoba van Duijn.


X-b Gerrit van der Does, geb. Katwijk 24 okt. 1850 † Leiden 30 okt. 1927 tr. 1e Katwijk 4 jan. 1882  Dirkje Maria Arendsdr van Zuilen geb. Katwijk aan de Rijn 4 april 1862 † Katwijk aan de Rijn 17 sept. 1895 dr. van Arend van Zuilen en Cornelia Hoek; tr. 2e Katwijk aan de Rijn 11 juni 1896 Catharina Margaretha van Assen geb. Leeuwarden 18 mei 1847 † Valkenburg ZH 27 dec. 1928 dr. van Sjerp van Assen en Hijke Veenstra.


X-c Cornelis van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 31 dec. 1850 † Katwijk aan de Rijn 27 juli 1935 tr. 1e Katwijk 24 juni 1875  Maria Noppe geb. Katwijk aan de Rijn 14 jan. 1853 † Katwijk aan de Rijn 16 april 1882 dr. van Hendrik Hendrikszn Noppe en Henderica Andriesdr de Ruijter; tr. 2e Katwijk 20 sept. 1883  Neeltje Pietersdr de Wit geb. Noordscharwoude 9 nov. 1850 † Katwijk aan de Rijn 16 maart 1918 dr. van Pieter de Wit en Anna Sijpheer, eerder getr. met Willem Muller.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik van der Does volgt XI-b
2. Jacob van der Does volgt XI-c

XI-b Hendrik van der Does, geb. Katwijk 1877  †  tr. Wassenaar 28 dec. 1899  Gerritje van Dijk geb. Leersum 1878 † Wassenaar 22 okt. 1950  dr. van Jacobus van Dijk en Maria Lodder.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria van der Does, geb. Wassenaar 18 dec. 1900 tr. Wassenaar 3 juni 1920  Abraham Jan Jongkind geb. Voorschoten 1898 zn. van Gerrit Jongkind en Grietje Heeris.
2. Maria van der Does, geb. Wassenaar 15 aug. 1902  † Wassenaar 7 dec. 1902 
3. Maria van der Does, geb. Wassenaar 23 sept. 1903 
4. Cornelis van der Does, geb. 1906 † Wassenaar 22 aug. 1906
5. Elisabeth Catharina van der Does, geb. 1908 † Wassenaar 28 febr. 1911

XI-c Jacob van der Does, geb. Katwijk 1880 † Wassenaar 2 jan. 1925  tr. Wassenaar 13 febr. 1902  Margaretha van der Zwaan geb. Wassenaar 26 okt. 1881  dr. van Jan van der Zwaan en Antje van ´t Riet.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van der Does, geb. Wassenaar 14 juni 1902  † Wassenaar 19 febr. 1922 
2. NN van der Does, levenloos geb. Wassenaar 9 dec. 1923 † Wassenaar 9 dec. 1923 
Notitie bij NN: uitzoeken geslacht

X-d Karel van der Does, geb. Katwijk 28 febr. 1853 † Katwijk aan de Zee 21 juli 1934 tr. Katwijk 28 febr. 1880  Aafje Cornelia van Vliet geb. Zoeterwoude 15 juli 1853 †? 12 jan. 1927 dr. van Cornelis van Vliet en Lena Vooijs.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van der Does volgt XI-d
2. Cornelis van der Does volgt XI-e
3. Bertus Marinus van der Does volgt XI-f
4. Leendert Karelszn van der Does volgt XI-g
Notitie bij Karel: Photo0004 Karel en Aafje van der Does met Bert en waarschijnlijk Kees 30-09-1909
Photo0006a Karel 06-1933

XI-d Jacobus van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 24 febr. 1881 tr. Katwijk 22 okt. 1908  Marijtje Schippers geb. Katwijk 31 okt. 1882 dr. van Leendert Schippers en Jacoba van der Plas.


XI-e Cornelis van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 11 mei 1882 † Leiden 1 dec. 1961 tr. 1e Maartje Huigsdr van Duijn geb. Katwijk aan de Zee 14 febr. 1889 † Katwijk aan de Rijn 14 nov. 1973 dr. van Huig van Duijn en Arentje Zwaan; tr. 2e Katwijk 12 sept. 1907  Jacoba Teunisdr Onderwater geb. Katwijk aan de Rijn 17 jan. 1888 † Katwijk aan de Rijn 4 nov. 1918 dr. van Teunis Onderwater en Heijltje Ockenburg.


XI-f Bertus Marinus van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 21 april 1884 † Wassenaar 4 febr. 1977 tr. Katwijk 1 juni 1911  Jacoba Blok geb. Katwijk 31 dec. 1885 † Leidschendam 27 sept. 1977 dr. van Dirk Blok en Maria Anna van de Ven.

Uit dit huwelijk:
1. Aafje van der Does volgt XII-a
2. Marie van der Does volgt XII-b
3. Carolina van der Does volgt XII-c
4. Alijda van der Does volgt XII-d
5. Jacoba van der Does volgt XII-e
6. Bertus Marinus van der Does volgt XII-f
7. Dirk van der Does volgt XII-g

XII-a Aafje van der Does, geb. Wassenaar 25 mei 1912 tr. 1e Kater; tr. 2e Koos Brogt.

Uit het eerste huwelijk:
1. Bertus Kater volgt XIII-a

XIII-a Bertus Kater, tr. NN.


XII-b Marie van der Does, geb. Wassenaar 27 aug. 1914 tr. Jan Lenselink.

Uit dit huwelijk:
1. Marianne Lenselink,
2. Ton Lenselink,
3. Adrie Lenselink,

XII-c Carolina van der Does, geb. Wassenaar 9 dec. 1916 tr. Wassenaar 17 dec. 1938 Adrianus Wilhelmus van der Burg geb. Loosduinen 14 okt. 1912 † Leiden 11 dec. 1967.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Jacoba van der Burg, geb. Wassenaar 11 febr. 1940
2. Jacoba Carolina van der Burg, geb. Leiden 19 mei 1942
3. Adiana Johanna van der Burg, geb. Leiden 23 sept. 1943
4. Bertus Marinus van der Burg volgt XIII-b

XIII-b Bertus Marinus van der Burg, geb. Wassenaar 15 mei 1946 tr. Wassenaar 11 aug. 1972 Anna Willemina Maria Aalbers geb. Wijchen 23 sept. 1950.


XII-d Alijda van der Does, geb. Wassenaar 4 april 1919 † Voorschoten tr. Bertus Oostergo.

Uit dit huwelijk:
1. Emmy Oostergo,

XII-e Jacoba van der Does, geb. Wassenaar 27 maart 1920 tr. Henk Post geb. Friesland † Wassenaar.

Uit dit huwelijk:
1. Marijke Post, geb. Wassenaar
2. Janny Post, geb. Wassenaar 14 mei 1947

XII-f Bertus Marinus van der Does, geb. Wassenaar 16 april 1922 tr. Ria Geve geb. Vlissingen.

Uit dit huwelijk:
1. Wilma van der Does,
2. Elly van der Does,

XII-g Dirk van der Does, geb. Wassenaar 8 april 1925 tr. Jacoba van der Niet geb. Sassenheim.

Uit dit huwelijk:
1. Roel van der Does,
2. Carla van der Does,

XI-g Leendert Karelszn van der Does, geb. Valkenburg ZH 2 april 1888 † Leiden 27 febr. 1976 tr. 1e Katwijk 16 maart 1911  Jacoba Maartensdr Plug geb. Katwijk aan de Rijn 22 aug. 1883 † Katwijk aan de Rijn 12 dec. 1942 dr. van Maarten Janszn Plug en Teunisje Jacobsdr van Duijn; tr. 2e Katwijk aan de Rijn 5 dec. 1945 Neeltje Guijt geb. Katwijk aan zee 9 jan. 1906 † Katwijk aan de Rijn 21 nov. 1990 dr. van Pieter Guijt en Antje Kuijt.

Uit het eerste huwelijk:
1. Aafje Cornelia van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 20 juni 1911 † Noordwijk aan zee 23 dec. 1992tr. Jacob Haasnoot (Hazenoot) geb. 1910 † Noordwijk 13 jan. 1981
2. Martinus Jacobus van der Does volgt XII-h
3. Karel Leendertszn van der Does volgt XII-i
4. Teunisje Leendertsdr van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 22 aug. 1915 † Katwijk aan de Rijn 14 jan. 1980tr. Katwijk aan de Rijn 1 juni 1938  Jan Reinszn Harteveld geb. Katwijk aan de Zee 30 juni 1914 † Katwijk aan de Zee 13 jan. 1959 zn. van Rein Huigszn Harteveld en Leentje Jansdr van Rijn.
5. Leendert Leendertszn van der Does volgt XII-j
6. Jacoba Leendertsdr van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 14 maart 1921 tr. R Lam tr. Katwijk aan de Rijn 14 aug. 1946 Dirk Hartkamp geb. 14 aug. 1946 zn. van Albert Hartkamp en Pietje Veenstra.
7. Jacob Leendertszn van der Does volgt XII-k
Uit het tweede huwelijk:
1. Neeltje van der Does, geb. Leiden 1 okt. 1946 tr. Katwijk aan de Rijn 10 juni 1966 Maljart Broekhuizen geb. Leiden 3 maart 1946

XII-h Martinus Jacobus van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 30 april 1913 † Leiden 28 juni 1989 tr. Rijnsburg 1942  Aaltje Broekhuis geb. Leiden 3 febr. 1918.


XII-i Karel Leendertszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 19 juni 1914 † Haarlem 20 sept. 1978 tr. T.G. Mulder.


XII-j Leendert Leendertszn van der Does, geb. Leiden 2 aug. 1917 tr. C.j. Bon.


XII-k Jacob Leendertszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 10 aug. 1922 † Leiden 20 jan. 1978 tr. Bregtje Schoneveld geb. Rijnsburg 29 aug. 1923 dr. van Arie Schoneveld en Elisabeth van Beelen.


X-e Pieter van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 13 april 1859 † Hilversum 4 jan. 1945 tr. Uithoorn 14 mei 1891  Trijntje Reiniersdr Elleswijk geb. Nieuwveen 17 febr. 1866 † Katwijk aan de Rijn 16 juli 1946 dr. van Reinier Elleswijk en Aaltje de Boer.


X-f Maria van der Does, geb. Katwijk 1861 † 1946 tr. Katwijk 19 mei 1886  Cornelis Onderwater geb. Katwijk 1842 † Monster 15 dec. 1915 zn. van Dirk Onderwater en Dirkje van Schie.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jacobus Onderwater, geb. Monster 23 dec. 1886

VIII-b Jan Wigmanszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 15 mei 1763 † Katwijk aan de Rijn tr. Haasje Hannesdr Moens ged. Katwijk aan de Rijn 24 aug. 1766 † Katwijk aan de Rijn 23 aug. 1818 dr. van Johannes Moens en Pietertje van der Valk.


VII-b Jan Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 26 nov. 1741 † Katwijk aan de Rijn 20 dec. 1798  tr. Cornelia Gerbrantszn?? van der Zwart ged. Katwijk aan de Rijn 22 febr. 1739 dr. van Gerbrand Willemszn van der Swart en Neeltje Pietersdr van der Does.


VII-c Michiel Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 25 sept. 1746 †  tr. Lijdia Jacobsdr van der Swart ged. Katwijk aan de Rijn 27 maart 1740 dr. van Jacob Willemszn van der Swart en Trijntje Jacobsdr Oosterbaan.


VII-d Daniel Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 14 nov. 1756 †  tr. Katwijk aan de Rijn 26 dec. 1779 Trijntje Gerbransdr van der Kraaij ged. Katwijk aan de Rijn 8 jan. 1755 dr. van Gerbrand Meeuwszn van der Kraaij en Klaasje Korsdr van der Bent.


VI-b Jan Wigmanszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn † Katwijk aan de Rijn tr. Katwijk aan de Rijn 13 okt. 1733 Marijtje Jansdr (of Maartje) de Ruijter geb. Katwijk aan de Rijn † 1780.


V-b Gerrit Janszn van der Does, geb. Katwijk aan de Rijn 1675 † Katwijk aan de Rijn 1 febr. 1730  tr. Katwijk aan de Rijn 31 jan. 1700 Geertje Simonsdr van der Swan geb. Katwijk 3 mei 1675.

Uit dit huwelijk:
1. Wigman van der Does, geb. Katwijk 
2. Neeltje van der Does, geb. Katwijk 
3. Lijsbeth van der Does, geb. Katwijk 
4. Sijmen van der Does, geb. Katwijk 
5. Leuntje van der Does, geb. Katwijk 
6. Krijntje van der Does, geb. Katwijk 
7. Krijntje van der Does, geb. Katwijk 
8. Jan van der Does, geb. Katwijk 

V-c Kornelis Janszn van der Does, ged. Katwijk aan de Rijn 19 maart 1679 † Katwijk aan de Rijn 31 dec. 1743  tr. Katwijk aan de Rijn 30 dec. 1703 Joosje Maartensdr van der Suik ged. 12 sept. 1677 dr. van Maarten van der Suik en Annetje Jansdr van der Does.


IV-b Ghijsbrecht Dirkszn van der Does (Vinckenman), ged. Katwijk aan de Rijn 5 okt. 1642 tr. Haasje Gerritsdr van der Duijn ged. Katwijk aan de Rijn 1645 † Katwijk aan de Rijn 1681 dr. van Gerrit Michielszn van der Duijn.


IV-c Hendrik (Heijndrich) Dirkszn van der Does (Vinckenman), ged. Katwijk aan de Rijn 3 jan. 1649 † Katwijk aan de Rijn 1732 tr. 1e Katwijk aan de Rijn 26 dec. 1674  Pietertje Pietersdr van der Kool; tr. 2e Katwijk aan de Rijn 28 aug. 1707 Kristina Pietersdr Noordduin ged. Katwijk aan de Rijn 24 jan. 1672 dr. van Pieter Pieterzn de Jonge en Trijntgen Maartensdr Mandemaker.


III-c Claes Claeszn van der Does (Vinckenman), geb. Katwijk aan de Rijn †  tr. Katwijk aan de Rijn 1638 Jaeptje Pietersdr.


III-d Cors Claeszn van der Does (Vinckenman), ged. Katwijk aan de Rijn 7 febr. 1627 † Katwijk aan de Rijn 17 okt. 1720  tr. Katwijk aan de Rijn 1648  Leuntje Jansdr.


II-b Andries (Arijs) de Vinckenman (van der Does), geb. 1595 †  tr. 1632 Jannetje Lammensdr.

Naar boven

Laatst bijgewerkt: